Rızık Açma Büyüsü

Rızık açma, İnsanlar farklı işlerle uğraşırlar. Fakatç para kazanmak ve ailelerine bakabilmektir. Rızık denilen ve yaşamımızı idame ettireceğimiz parayı kazanmak çok zordur. Bazen çok çalışarak az kazanç sağlayabilen kişiler de oldukça fazladır. Rızkınızın kapalı olduğu dönemlere de çok çok fazla rastlayabilirsiniz. Bu durumda rızık açma büyüsü sizin kapalı olan rızkınızı açarak onu genişletebilir. Sizler de çalışmalarınızın karşılığını alarak meydana getirdiğinız işte başarılı olabilirsiniz.

Gece gündüz çalışan ve amacı sadece çocuklarına ve kendisine bakabilme niyeti olan kişiler, bunu başaramıyorlarsa derin bir üzüntü içerisine girerler. Evde yemek ve ekmek bekleyen, bakmakla sorumlu olduğunuz kişiler çok varsa, bu sorumluluk altında kendinizi psikolojik olarak kötü hissetmeniz oldukça doğal bir durumdur. Çünkü evin kirası, faturalar, market ve pazar parası haricinde çocukların da gereksinimlarını sizin üstlenir olmanız; acaba tüm bunları yapmada başarılı olabilecek miyim? Sorusunu da bununla beraber getirmektedir.

Büyüler arasında maksimum başyaralanan bir çeşit olan rızık açma büyüsü; tarihin ilk çağlarından beri uygulanmaktadır. Teknik ve uygulanış şekli farklı olsa da bu işi yapmasını iyi bilen bir ferdin gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ancak nefesi kuvvetli ve özel yetenekleri olan medyum hocalar bu büyüyü yapabilirler. Sizler de rızkınız açılması için yaptırmak isterseniz unutmamanız ihtiyaç duyulan ikinci önemli bir konu da büyüyü yaptırıp kenara çekilmemenizdir. Siz rızık açılması için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz ki allah da size yardımcı olacaktır. Burada rızkın açılması zengin olmak demek değildir, çaba göstererek rızkımızın açılmasını sağlamaktır.

Rızık Açma Büyüsü nasıl Yapılır?
Tarihte çok fazla medeniyetler tarafınca rızık açma büyüsü yapılmıştır. Kültürlere gore farklı büyü malzemelerinin de kullanıldığına rastlanmıştır. Mum, ayna, halat gibi malzemelerin yanında bakliyat ve ekmek kırıntısı kullanılarak da yapılmaktadır. Fakatç evindeki rızkı yani yiyecekleri artırmak olarak da düşünülmektedir. Vefk ve muska yöntemleri ile de büyü gerçekleştirilmektedir. Bunun kararını medyum hoca verecektir. Medyumun kullanacağı malzemeler onun çalışma şekli ile ilgilidır.

Maksimum tercih edilen yöntem olan vefk, bir kağıtta özel zamanlarda mürekkepler ile işlenmesiyle gerçekleştirilmektedir. Burada hocanın okuduğu duaların büyük önemi vardır. Rızık açma büyüsü duası hoca tarafından okunur. Etkisini devamlı korur ve kişilerin aç kalmasını engeller. Bu büyünün yapılmasındaki niyet ve meydana getirecek bireyin gücü de çok önemlidir. O yüzden nefesi kuvvetli medyumlardan yardım alınması gerekmektedir.

Rızık Açma Büyüsü Ne vakit Yapılmalıdır?
İş yaşamınız ya da özel hayatınızda rızkınızda daralma hissederseniz rızık açma büyüsü yapılmaktadır. İş yaşamında çaba gösterip yükselemeyenler, günden güne geriye gidenler, iflasa sürüklenenler dualarla gerçekleşen bu yöntemden faydalanabilirler. Rızkınız kapanmış ya da kapatılmış da olabilir. Sizi çekemeyen kişiler tarafından belki de nasibiniz kapanmıştır. İş arayıp da bulamayanların rızkı kapanmış da olabilir. Ya da bir işte fazla durmayıp derhal çıkan kişiler için de bu konum geçerlidir. Hatta bu durum özel yaşam için de geçerlidir. Aşk yaşamınızda da işlerinizin yolunda gitmediği durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Yaşamınızı düzene sokacak bir eş adayı bulamıyorsanız bu konuda da rızkınız kapanmış anlamına gelmektedir.

Kısmet kapanması ikili bir vefk ile de açılabilir. Aynı anda aşk ve iş yaşamınızdaki kısmetlerin açılması için rızık açma büyüsü de yapılmaktadır. Bilici hocamızın belirleyeceği yol ve yöntemlerle birlikte azalan, daralan ve yok olan rızkınızın açılması mümkündür. Bunda en büyük müessir de edilen duadır. Dualar medyum tarafınca okunur ve rızkınızın açılması sağlanır.

Rızık Açılması İçin meydana getirilen dua
Rızkımızı elde etmek için çalışmak ve bunun sonucunda emeklerimizin karşılığını almak yatar. Helal kazançların edilen dualarla kendini göstermesi beklenir. Bunun için de birkaç yakarış bulunmaktadır. Bunların neler olduğunu ve ne anlama geldiğini sizlere anlatmak istiyoruz.

Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.

Es’elüke bismikel azcaîmil-a’zami

Enterzukanî helâlen tayyiben

Alahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu

Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu

Ve in kâne kâriben yessirhü

Ve in kâne kalîlen kessirhü

Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi

Anlamı nedir diye inceleyecek olursak;

Ya tanrı, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel- İkram

Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.

Bana helâl rızık ver.

Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir

Eğer yerde ise onu çıkar

Uzakta ise onu yaklaştır

Yakın ise kolaylaştır

azca ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. ‘’ÂMİN’’

Kısa bir rızık duasından bahsetmemiz gerekirse; “allahümme raddıni bi kazaike ve barik li fi ma kuddira li hatta la uhibbe ta’cile ma ahharte ve la te’hira ma accelte.” Anlamı; “tanrı’ım beni hükmüne razı kıl ve bana takdir olunanda bereket ihsan eyle ki, ben senin geri bıraktığını öne almanı, öne almış olduğunı geri bırakmanı istemeyeyim.”

Rızkımızın Açılması İçin Okunan bolluk (Karınca) Duası
Rızkın açılmasında bolluk duası da çoğunlukla okunan dualar içindedir. Borcu olanların borçtan kurtulması, darda kalanların darlıktan refaha ulaşması, rızkı dar olanların rızkının genişlemesi için bu yakarış çok makbuldür. Iyi mi okunduğuna değinecek olursak;

allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil kesin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

Anlamı; Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi tanrıım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka aslabir ilah yoktur. Saslınde sadık ve kararlı olan Hz. Muhammed allah’ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf’in adları)

Rızık Açma Büyüsü ve Muskası
Rızkınızın kapalı olduğu durumlarda kötü niyetli kişiler tarafınca kara büyü yapmış oldurılarak rızkınız kapanmış olabilir. Bu durumda rızık açma büyüsü ile kapanan rızkınızı açtırabilirsiniz. Icra ettiğinız işteki rakipleriniz, sizi çekemeyenler yahut kötü niyet taşıyan en yakınlarınız bile size büyü yaptırabilir. Siz de rızık açma muskası ile bu durumdan kurtulabilirsiniz. Medyum hocamızın yazacağı muska ile rahatlayabilir ve işlerinizin yine yoluna girmesini sağlayabilirsiniz.

Kişiler esnaf, işgören ya da tecim yapıyor olabilir. Esnaf kişinin dükkanına hiç satın alan gelmiyorsa, işgören birey maaşını yetiremiyorsa, tecim adamı mallarını satamıyorsa rızıklar kapanmış anlamına gelir. Daralan ve azalan rızkınızı çoğaltmak sizin çabalarınızla gerçekleştirilecektir. Medyumlar size bu mevzuda yardımcı olacaktır. İşinin uzmanı nefesi güçlü bir medyumun sizi yönlendirmesi ile lüzumlu olan malzemeler temin edilir, dualar okunması mümkün, gerekiyorsa muska yazılır ve rızkınızın açılması böylelikle sağlanmış olunur.

Rızık Açma Büyüsü yapmış oldurmak
Bazı insanların doğumundan itibaren her işi ters gider. Annede olan kara büyüler, anne karnında iken bebeğe de geçmiş olabilir. Bu durumda bebek büyüdüğünde okul yaşamında problemler yaşar. Okuldaki başarısızlık ilerideki iş yaşamına da yansır. Doğuştan rızkı kapalı olan kişiler ilerleyen yaşantısında bunu hissedince rızık açma büyüsü yaptırmaları gerekir. Bu büyüyü yaptıranlar rızıklarının açıldığını ve bollaştığını hissedeceklerdir.

Kimi zaman insan kendi rızkını kendisi kapatır. Üzerindeki tembellik ve çalışma şevki olmayan insanoğluın doğal olarak ki rızkı da dar olacaktır. Tanrı çalışmayana rızık vermez. Helaliyle çalışıp kazanan kişiler rızıklandırılır. Ama rızkın kapanması yahut kapatılması diye bir durum da söz mevzusudur. Rızkı veren de alan da tanrı’tır. Bazı kişilere nimeti bol bolca verirken bazı kişilere dar verir. Bu onun taktiridir. Bizler de onun verdiklerine şükrederiz, sabır ederiz ve tevekkül ederiz.

Ama bazı durumlar vardır ki bizler ne yapsak da rızkımızda açılmayı hiç göremeyiz. Gece gündüz çalışırız rızkımız artmaz. Dualar ederiz yine olmaz. Vaziyet daha da geriye gider. Bu geri gidiş bizi, ailemizi ve bakmakla yükümlü olduğumuz kişileri negatif yönde etkiler. Bu durumda rızık açma büyüsü ile nimetlenmek ve yaşamımızın düzene girmesi muhtemel dahilindedir. Büyüyü sadece işinin erbabı birisi yapmalıdır. Tabiat üstü güçlere sahip olan, altıncı hisleri kuvvetli, dünyevi olmayan varlıklarla bildirişim kurabilen hocalar bu konuda bize yardımcı olurlar.

Rızık Açma Büyüsü tesirleri
Etrafa kötü enerji veren insanların kem gözlerle bize ve işimize bakmalarına nazar denilmektedir. Bu tip insanoğluın gözü üzerimizde ise nasibimiz kapanmış rızkımız azalmış olabilir. Yıldızınız düşükse nazara yakalanma riskiniz de fazla demektir. Öncelikle üzerinizdeki bu nazar giderilmeli ve iş güç açma duası ve muskası ile rızkınızın açılması sağlanmalıdır. Rızık açma büyüsü yaptıran kişiler bunun etkilerini hemen görürler. Yapmış oldukları işler yolunda gider, el attıkları işte başarılı olurlar ve kazançlarını her gün daha çok artırırlar.

Kim istemez ki çalışayım ve karşılığında kat ve kat fazla kazanayım. Ama konum her vakit sizin arzu ettiğiniz gibi gitmeyebilir. Eğer hakkıyla çalışıyorsanız bunun karşılığını da görmelisiniz. Eğer göremiyorsanız bu işte bir aksilik var anlamına gelir. Kem gözlü insanoğluın nazarı veya sizin çekemeyenlerin yaptırdıkları kötü büyüler üzerinizde yük oluşturuyor olabilir. Bu durumda kaderinize razı gelip beklemek mi iyi yoksa harekete geçip durumu düzeltmek mi?

Günümüzde medyum hocalar insanların çoğu derdine çare bulmaktadır. Biroldukça sorunlı durumdan, yolunda gitmeyen işlerden kişileri korumaktadırlar. Rızık açma büyüsü ile sizler de azalmış ve daralmış rızkınız açtırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işinde uzman bir medyum araştırmak ve ondan randevu talep etmektir. Medyumlar sizin derdinizi dinleyerek ona çözüm olacak materyalleri edinirler ve dua ile birlikte gerçekleşmesini sağlarlar.

Evlenmek isteyip de bir türlü evlenemeyen, yuva oluşturmak isteyip de bir türlü bunu gerçekleştiremeyen kişilerin de evlilikten rızkı kapanmış demektir. Bunu açmak ve açtırmak yine medyum hocaların yaptıkları arasındadır. Güzel, mutlu bir yuvaya kavuşmak rızık açma büyüsü ile mümkündür. Üzerinizdeki kötü enerjileri atarak iş güç rızık açma duası vefki ve tılsımı sizin rızkınızı genişletecektir. Sizler de yardım alarak bu durumdan kurtulmak istiyorsunuz bilici hocamızdan randevu talep ederek bu sıkıntınızı aşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these

No Related Post

Tıkla Ara

papaz büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü papaz büyüsü aşk büyüsü bağlama büyüsü aşk büyüsü papaz büyüsü papaz büyüsü jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı gebze escort