Hurma Büyüsü Nedir?

Hurma büyüsü nedir? Bu büyü hakkında araştırmaya oluşturmaya başlayanların ilk sorularından birisidir. Hurma büyüsü halk dilinde acı ve ayrılık çeken kalplerin ilacı olarak anılmaktadır. Yapım amacı genel anlamda kişilere mutluluk vermektir. İyi niyetlerle meydana getirilen fazlaca eski bir büyüdür. Pek çok insan tarafından sık sık tercih edilen bu büyünün yapımı fazlaca kolaydır. Büyü yapılmış olduktan sonra ömür boyu bir kalıcılığa sahiptir. Hem de tesirini hızlı gösteren bu büyünün birçok avantajı bulunmaktadır. İşinde uzman bir bilici seve seve bu büyüyü sizin için yapmış olacaktır. Çünkü ne yapana ne de yapmış oldurana kötü neticelar gerektirecek bir büyü değildir. Sonuç olarak yaptıran kişiye yalnızca mutluluk getirir.

Hurma Büyüsü tesirleri nedir?
Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir? Bu büyü daha çok kişileri ilişkilerine ve evlerine bağlamak amacıyla kullanılır. Büyünün en sık görülen etkileri şunlardır:

Büyü yapılan ferdin evine ve ailesine olan düşkünlüğü artar.
Ferdin karakteri değişmiş olur. Önceden sürekli sinirli ve agresif hareketler sergileyen fert zaman içinde ılımlı bir insana dönüşür. Mevzuşurken insanları kırabileceğinin farkında olur. Sık sık empati yapar ve diğer insanoğluın neler hissettiklerini anlamaya adım atar.
İlişki içindeki birey evine ve ailesine bağlı değilse bu durum değişir. Evinin dışındaki hayatından zevk almamaya adım atar. Çalışmadığı zamanlarını hep ailesiyle geçirmek ister. Evine ve ailesine oldukça ilgili bir insana dönüşür.
Büyü ilk yapıldığı zamanlarda tesir altındaki fert sağlıklı uykular uyuyamaz. Sık sık kâbus görür. Devamlı terler. Uykusunu alamadığı için gün içerisinde devamlı bitkin ve halsiz olur.
Bu büyünün daha çeşitli etkilerinden bahsedilebilir. Bu etkilerin tamamen niyete gore belirlendiğini unutmamak gerekir. Niyetinizi büyüyü yapacak olan medyuma açık ve doğru bir şekilde iletmeniz gerekir. Medyum büyü yapımında niyetinizi işleyecektir ve büyü sonucunu sizin niyetleriniz şekillendirecektir. Niyeti büyüye işlemek çok zor bir işlemdir. Bunun yapılabilmesi için uzun seneler edinilmiş çeşitli bilgiler ve deneyimler gereklidir. Bu nedenle büyüyü yapmadan önce deneyimli bir medyumla çalıştığınıza emin olmanız gerekir.

Hurma Büyüsünden iyi mi Korunmak Gerekir?
Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü etkileri nelerdir? Bu iki sorudan her ne kadar pozitif yanıtlar alınsa da bazı insanoğlu bu büyüden rahatsız olmaktadır. Çünkü oldukça iyi niyetlerle yapılsa bile büyü, büyü meydana getirilen bireyin iradesini etkiler. Bu yüzden insanlar bundan hastalık duyar. Kendi isteği haricinde birine bağlanmak istemeyen kişiler bu büyüden korunma yolları arar. Aslına bakarsak tüm büyülerden korunmak için en önemli şey koşulsuz şartsız allah’a güvenmek ve teslim olmaktır. Bunun yanı sıra bazı sure ve dualar okunabilir.

Hurma büyüsünden korunmak için okunan sure ve dualar:

Felak Suresi: Bismillâhi’r- Rahmâni’r -Rahîm.Gul e’ûzu bi-Rabbi’l -felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab.Ve min şerri’n- neffâsâti fi’l-ukad.Ve min şerri hâsidin izâ hased.
Rahmân ve Rahîm olan tanrı’ın adıyla. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü vakit gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği süre hasetçinin şerrinden. (allah’a sığınırım).
Nas Suresi: Bismillâhi’r- Rahmâni’r- Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n- nâs. Min şerri’l- vesvâsi’l- hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l- cinneti ve’n- nâs.
Rahmân ve Rahîm olan tanrı’ın adıyla. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanoğluın göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden tanrı’a sığınırım.)
AyeteL Kürsi: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azi
Rahmân ve rahîm olan allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, tüm evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
Yunus suresi 81. Ve 82. Ayetler: Fe lemmâ elkav kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr (sihru), innallâhe se yubtiluh (yubtiluhu), innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn (mufsidîne). Ve yuhikkullâhul hakka bi kelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn (mucrimûne).
Onlar attıkları zaman Musa (A.S) şöyle dedi: “Sizin getirdiğiniz şey sihirdir. Muhakkak ki tanrı, onu bâtıl (geçersiz) kılacaktır.” allah, muhakkak ki fesat çıkaranların amelini ıslâh etmez. Ve mücrimler (kabahatlular) kerih görse de (istemese de) allah hakkı gerçekleştirecektir.
Araf suresi 118. Ve 199. Ayetler: Fe vakaal hakku ve batale mâ kânû ya’melûn (ya’melûne). Fe gulibû hunâlike venkalebû sâgırîn (sâgırîne).
“Böylece hak ortaya çıktı,onların yapmış oldukları ise bir hiç olup gitti…” “Fir’avun’un adamları oracıkta mağlup olup ufak düştüler.”
Özellikle bu surelerin aksatılmadan her gece okunması gerekir. Bu surelere ek olarak ise bakara suresinin de her gece okunmasında yarar vardır. Kişilerin devamlı abdestli bulunmaları ve dillerinden tanrı zikrini bırakmamaları gerekir.

Devamlı “la havle vela kuvvete illa billah” diyerek kelime-i temcidi devamlı tekrarlamalıdırlar.

Her sabah uyanır uyanmaz üç kere “Bismillahillezi la yedurru meaismihi şey’ün fi’l-ardı vela fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-alim.” “Euzü bi kelimatillahi’t-tâmmati min şerri ma halaka.” Duasını okumak, Yerde ve gökte İsminin anıldığında aslabir şeyin zarar veremeyeceği allah’ın adıyla. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve bilir demektir.

Hurma Büyüsü nasıl Yapılır?
Hurma büyüsü nedir? Hurma büyüsü tesirleri nelerdir? Sorularından başka nasıl yapıldığı da merak edilmektedir. Bu sihrin ne olduğunu öğrenen ve insanlara sağladığı faydaları gören derhal derhal herkes bu büyünün iyi mi yapıldığını araştırmaya başlayacaktır. Bu sihrin yapımı için çok geniş bir data birikimine sahip olmak gerekir. Ayrıca ne olursa olsun büyü alanında deneyim sahibi kişilerden olunmalıdır. Çünkü yapımı her ne kadar basit olursa olsun eski büyü kitaplarındaki belli adımların uygulanması gerekir. Gereken adımlar uygulanmadığı takdirde sihrin tutması olanaksızdır. Bu sihrin yapımında büyü yapmış oldurmak isteyen birey aktif vazife alır. Beraber çalıştığı kahin onu sözleriyle yönlendirir. Bir bakıma bağlama büyüleri kategorisine giren bu büyünün yapım aşamaları şöyledir:

Öncelikle birlikte çalışılan medyuma istekler ve niyetler dürüst bir şekilde anlatılır. Medyum sizi yapılması en doğru büyüye yönlendirir.
Yapılacak bu sihrin en önemli ve tek malzemesi olan hurmalar temin edilir. Hurmaların temiz ve kurtsuz olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bir tane hurma yetmez, tam yedi adet hurma temin edilmelidir. Hurma seçiminin yaş veya kuru olması büyünün tesir miktarını etkileyecektir. Çok tesirli bir büyü için kesinlikle yaş hurma kullanılmalıdır.
7 tane hurma ile medyum ve büyü yaptırmak isteyen birey fazlaca sessiz ve temiz bir odaya geçerler. Bu odada kişinin mutlaka kıble yönüne dönmesi gerekir. Kıble yönüne dönene birey sağ avucuna yedi hurmanın hepsinı alır ve onu sıkı sıkı meblağ.
Sıkı sıkı tuttuğu hurmaların üzerine belli tılsımlı sözlerin söylenmesi gerekir. Bu tılsımlı sözler genelde kişinin niyetlerini içinde barındırır. Söylenen tılsımlı sözler çeşitlilik gösterebildiğinden büyü esnasında medyumunuzu yeniden etmeniz yeterli olacaktır.
Tılsımlı sözleri bitirdikten sonrasında ferdin yönünü değiştirmeden iki dizinin üzerine çökmesi lazım. Daha sonra elinde sıkı sıkı tuttuğu bu hurmaları dizlerinin arasına yerleştirmelidir. Ve bu sefer de medyumla beraber tabiat üstü güçlerden yardım almak ve ortaya çıkan enerjiyi yönlendirebilmek için gene çeşitli tılsımlı sözler söylemelidir.
Tüm tılsımlı sözler söylendikten sonra, bireyin hurmalar arasında bulunan en iri hurmayı alıp çekirdeğini çıkararak yemesi gerekir. Böylelikle odada yapılan işlem bitmiş olur. Büyünün gömme aşamasına geçilir.
Yenmiş hurmanın çekirdeğini sağ eline kalan hurmaları sol eline alan birey herhangi bir toprak yığınının yanına gider. Öncelikle sol elindeki altı hurmayı daha sonra da çekirdeği güzel bir şekilde gömer. Gömme işlemi sırasında da bazı tılsımlar okunması mümkün. Tüm tılsımlar bitip hurmalar ve çekirdek gömüldüğünde büyü tamamlanmış olur. Bu noktadan sonrasında fert sadece sihrin tesir etmesini bekleyecektir.
Bu sihrin küçük ama önemli püf noktalarından birisi de yapılmış süreıdır. Büyünün muhakkak bir cuma günü yapılması gerekir. En çok önerilen saat dilimi ise akşam ezanı ile yatsı ezanı arasındaki vakit dilimidir. Ek olarak büyüyü yapmadan önce mutlaka boy abdesti almayı unutmamak gerekir.

Hurma Büyüsü sonuçları nedir?
Hurma büyüsü sonuçları güzel olan bir büyüdür. Bu büyüyü icra eden kişilere güzellikler getirir. Partnerine yeterince bağlı olmayan kişiler hem cinsel bununla beraber ruhsal olarak büyü yapmış olduran kişiye çekilirler. Dışarıdaki insanoğluın kirli olduklarını düşünmeye başlarlar. Evlerine ve ailelerine bağlı olmayan kişiler, onlardan başka bir şey düşünemez olurlar. Aralarında sorun olan kişiler, problemlerını bir anda çözer ve bir daha basit basit tartışmazlar.

Verilen bu örneklerin sayıları kolaylıkla arttırılabilir. Fakat genel olarak neticelar hep aynı olacaktır. Çünkü büyü tamamen saf iyi niyetlerle yapılır.

Hurma Büyüsü Zararlı mıdır?
Hurma büyüsü zararlı büyülerden değildir. İyi niyetlerle yapıldığından dolayı ak büyüler içinde sayılır. Hakiki bir kahin tarafınca yapıldığı takdirde herhangi zararlı bir yan tesiri bulunmayacaktır. Doğal olarak her büyü şeklinde minik ama zararsız yan etkisinde bırakır yaşayabilirsiniz. Bunun nedeni büyülerin kişilerin iradelerine baskı uygulamasıdır. Fikirleri ve davranışları değiştirmek amacıyla yapılan büyülere, kişilerin bünyelerinin tepki vermesi normaldir.

Bu minik yan etkisinde bırakır genelde uykusuzluk, halsizlik ve dalgınlık benzer biçimde kötü neticelar doğurmayacak şeylerdir. Bunlardan korkulmasına gerek yoktur. Çünkü çok doğaldır. Bununla birlikte kısa sürede yok olacaktır. Bu yan etkisinde bırakır ortadan kaybolduktan sonrasında bireyin önünde yalnız mutluluklar olacaktır. Bu açıklamaların ışığında hurma büyüsü yapmak isteyen kişiler, hiç korkmadan bu büyüye başvurabilirler diyebiliriz. Sadece asla tek başlarına denememeliler, ne olursa olsun bir medyumdan yardım almalıdırlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these

Tıkla Ara

papaz büyüsü bağlama büyüsü bağlama büyüsü papaz büyüsü aşk büyüsü bağlama büyüsü aşk büyüsü papaz büyüsü papaz büyüsü jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı jigolo ajansı gebze escort